• Czy przedsiębiorcą trzeba się urodzić?

    Change Leaders

O sobie

Fundacja Change Leaders powstała, by wspierać liderów zmian w biznesie w zakresie: edukacji, zwiększania skuteczności liderów, współpracy liderów, łączenia środowisk kształtujących biznes, współpracy ponadnarodowej, animowaniu partnerstw, społecznej odpowiedzialności biznesu.

Celem fundacji jest budzenie świadomości liderów zmian, tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz budowanie społeczności wspierającej wprowadzanie korzystnych dla świata zmian w biznesie oraz zmienianiu świata poprzez biznes.

Motto Change Leaders: Think big, be different, make a change.